STRUKTUR FAKULTAS MIPA

UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

PIMPINAN FAKULTAS

DEKAN   : DR. Tahirah Hasah, M.Si.
WAKIL DEKAN I   :  Drs. Hasyim Bariun, M.Si., Apt.
WAKIL DEKAN II : Sitti Fauziah Noer, S.Si., M.Kes., Apt.
WAKIL DEKAN III : Hj. Yasnidar Yasir, S.Si., M.Si.

 

KETUA PROGRAM STUDI

FARMASI Ayu Wandira A. Baso Amri, S.Si., M.Si
KIMIA : Endah Dwijayanti, S.Si., M.Sc.

 

KEPALA TATA USAHA : Hasmawati, S.Sos
STAF : Ima Rachmah Supardi, S.Si
English English Indonesian Indonesian